Jouw gegevens
zijn veilig bij ons.

Wij doen er alles aan om uw privacy online te beschermen. We stellen het op prijs dat u niet wilt dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt willekeurig wordt verspreid en dit beleid legt uit hoe wij informatie over u verzamelen, wat wij ermee doen en welke bedieningselementen u heeft.

Flevonline is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonlijke data zoals weergegeven in deze privacy verklaring

Contact informatie:

Flevonline
www.Flevonline.nl/Contact
info@flevonline.nl | hallo@flevonline.nl
Lancasterdreef 97 | 8251 TJ, Dronten | Nederland

Persoonlijke gegevens die we verwerken

Flevonline verwerkt uw persoonlijke gegevens door gebruik te maken van onze diensten en / of door deze informatie aan ons te verstrekken. Hieronder volgt een overzicht van de persoonlijke gegevens die we verwerken:

Speciale en / of gevoelige persoonlijke gegevens die we verwerken

Onze website en / of dienst is niet bedoeld om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of verzorgers. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. We moedigen ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder toestemming van de ouders. Als u ervan overtuigd bent dat we zonder uw toestemming persoonlijke informatie over een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@flevonline.nl en wij zullen deze informatie verwijderen.

Voor welk doel en op welke basis wij persoonsgegevens verwerken

Flevonline verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor- en achternaam – Contact
  • Adres – Contact
  • Telefoonnummer – Contact
  • E-mailadres – Contact en nieuwsbrieven (in geval van nieuwsbriefabonnementen)
  • IP-adres – analyse

Mapping van bezoekers

Op de website worden algemene bezoekersgegevens bewaard, inclusief het IP-adres van uw computer en het tijdstip van ophalen en gegevens die uw browser bevat. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van een bezoek- en klikgedrag op de website. Flevonline gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en niet gedeeld met derden.

Google Analytics

Flevonline gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Flevonline op pagina’s met zoekresultaten van Google zijn. De aldus verkregen informatie, inclusief het adres van uw computer (IP-adres), wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U vindt hier ook het privacybeleid van Google voor Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om op de Website te rapporteren aan Flevonline en om adverteerders informatie te verstrekken over de effectiviteit van hun campagnes.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken.

Flevonline heeft hierop geen invloed. Flevonline heeft Google geen toestemming gegeven om gegevens te gebruiken die zijn verkregen via Flevonline voor andere Google-services.

Juridische redenen

Flevonline verwerkt persoonsgegevens wanneer toestemming is gegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval als een contactformulier op de website is ingevuld. Bovendien verwerkt Flevonline persoonsgegevens indien nodig om een ​​overeenkomst met een klant en / of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte wordt aangevraagd. In een dergelijk geval vraagt ​​Flevonline waar mogelijk ook toestemming voor verwerking. De rechtsgrondslag(en) voor verwerking zijn derhalve toestemming en / of die verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst wanneer de betrokken partij een partij is, of wordt gedaan op verzoek van de betrokken partij voor het sluiten van een overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Flevonline neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking van zaken die (grote) gevolgen voor mensen kunnen hebben. Dit betreft beslissingen genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder betrokkenheid van een persoon (bijvoorbeeld een Flevonline-medewerker).

Hoe lang we persoonlijke gegevens opslaan

Flevonline houdt de gegevens verzameld voor verschillende perioden, afhankelijk van de gegevenscategorie en de manier waarop ze zijn verzameld.

Ten aanzien van de verzamelde gegevens met de (contact) formulieren op de website, wordt deze gedurende vijf jaar bewaard. Met betrekking tot de gegevens die via de cookies op de website worden verzameld, zijn de bewaartermijnen zoals beschreven in de Cookieverklaring van toepassing.

Voor zover er geen specifieke bewaartermijn is voor bepaalde gegevens in deze verklaring, is een termijn van toepassing tot maximaal één jaar na het einde van de duur van de relatie met de betrokkene of de van toepassing zijnde wettelijke opslagperiode. Vervolgens worden de persoonlijke gegevens vernietigd.

Persoonlijke gegevens delen met derden

Flevonline verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Overdracht van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie

‘Derde landen’ zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Flevonline draagt ​​persoonlijke gegevens over aan een derde land, namelijk de Verenigde Staten.

Cookies of soortgelijke technieken die we gebruiken

Zie onze cookieverklaring.

Bekijk, wijzig of verwijder gegevens

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen. U hebt ook het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Flevonline. en u hebt recht op gegevensportabiliteit. Dit betekent dat u ons een verzoek kunt sturen om de persoonlijke gegevens die wij u of een andere door u genoemde organisatie in een computerbestand plaatsen, te verzenden. U kunt een verzoek voor toegang, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens of verzoek om annulering van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzenden naar info@flevonline.nl. Om ervoor te zorgen dat de aanvraag voor toegang door u is gedaan, vragen wij u om een ​​kopie van uw ID bij de aanvraag te sturen. Maak uw pasfoto, machine leesbare zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart in dit exemplaar. Dit is om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Flevonline wil er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming. Dit kan hier.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Flevonline neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt gepaste maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeautoriseerde wijziging te voorkomen. De website van Flevonline gebruikt een betrouwbaar SSL-certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u van mening bent dat uw gegevens niet correct zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met ons via info@flevonline.nl.